content top

Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam thường xuyên thực hiện huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.


Sau đây là một số hình ảnh về Quân chủng Hải quân nhân Nam huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ các trang thiết bị mới, hiện đại.
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Biên đội tàu Hải quân NDVN chuẩn bị huấn luyện trên biển
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Tàu hộ vệ săn ngầm Lữ đoàn 171 bắn đạn thật
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Tên lửa bộ Hải quân bắn đạn thật
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Tàu Hải quân huấn luyện bắn đạn thật trên biển
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Chuẩn bị đi biển
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Hải quân đánh bộ luyện tập sẵn sàng chiến đấu
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Huấn luyện làm chủ trang bị mới, hiện đại ở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Tên lửa bộ sẵn sàng chiến đấu
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Biên đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Tàu của Đoàn M72 huấn luyện trên biển
Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, hai quan, ban dan that, tau, bien, ten lua, chien dau
Hải quân nhân Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
(Theo Báo Quân đội Nhân dân)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

content top